Ďakujem  za úžasné  žienky, ktoré prednášali,

aj tie, ktoré sa zúčastnili, za príjemne strávenú sobotu.