O nás

Hlavným posolstvom konferencie Inšpiratívne ženy je zvýšiť povedomie o tom, ako je dôležité prepájanie, vzájomná podpora a spolupráca žien
Veríme, že prostredníctvom stretnutí sa tak vytvorí sieť uvedomelých žien, ktoré žijú šťastne, odovzdávajú tento spôsob života ďalej, a tak ozdravujú celú spoločnosť. Sieť žien, ktoré žijú svoj život na 100%, ktoré sa chcú o svoje vedomosti, skúsenosti a múdrosť deliť s ostatnými a vzájomne si pomáhať.

Aj vďaka mojej praxi sa stretávam so silnými ženami, ktoré si, žiaľ, nie sú vedomé svojej sily. Nepoznajú svoju hodnotu, jedinečnosť a z mnohých príčin, medzi ktorými je najsilnejší strach, sa boja vykročiť z komfortnej zóny, v ktorej ale nie sú šťastné. Boja sa zažiariť a byť tým, kým skutočne sú. Konferencia Inšpiratívne ženy, na ktorej budete mať možnosť zažiť obohacujúce prednášky od odborníčok z rôznych oblastí sebarozvoja a rozvoja ženstva, má byť impulzom pre vás, ktoré nechcete prešľapovať na mieste a vnímate, že váš život môže byť bohatší.

Prvý ročník konferencie sme zahájili koncom roka 2017 v Nitre, kde získal výborné ohlasy. Tento rok pokračujeme opäť v Nitre. Som presvedčená o tom, že i jedna jediná myšlienka, ktorá vám z konferencie utkvie v pamäti, môže byť semienkom pre váš rozvoj. Môže vám vnuknúť úžasné nápady a naštartovať váš život tým správnym smerom, o ktorom snívate, či možno ste ani nesnívali.

Na stretnutie s vami všetkými sa teším ja, aj moje rečníčky.

S láskou Ali

Mgr. Alena Kopecká – autorka a koordinátorka projektu

Mgr. Alena Kručayová - autorka a koordinátorka projektu