O nás

Hlavným posolstvom konferencie Inšpiratívne ženy je zvýšiť povedomie o dôležitosti osobného rastu, ktorému sa v súčasnej dobe dostáva čoraz viac pozornosti.
Veríme, že prostredníctvom konferencií, ktoré prídu za vami do vašich miest sa tak vytvorí sieť uvedomelých žien, ktoré žijú šťastne, odovzdávajú tento spôsob života ďalej, a tak ozdravujú celú spoločnosť. Sieť žien, ktoré žijú svoj život na 100%, ktoré sa chcú o svoje vedomosti, skúsenosti a múdrosť deliť s ostatnými a vzájomne si pomáhať.

Aj vďaka mojej praxi sa stretávam so silnými ženami, ktoré si, žiaľ, nie sú vedomé svojej sily. Nepoznajú svoju hodnotu, jedinečnosť a z mnohých príčin, medzi ktorými je najsilnejší strach, sa boja vykročiť z komfortnej zóny, v ktorej ale nie sú šťastné. Boja sa zažiariť a byť tým, kým skutočne sú. Konferencia Inšpiratívne ženy, na ktorej budete mať možnosť zažiť obohacujúce prednášky od odborníčok z rôznych oblastí sebarozvoja a rozvoja ženstva, má byť impulzom pre vás, ktoré nechcete prešľapovať na mieste a vnímate, že váš život môže byť bohatší.

Prvý ročník konferencie sme zahájili koncom roka 2017 v Nitre, kde získal výborné ohlasy. Tento rok pokračujeme opäť v Nitre. Som presvedčená o tom, že i jedna jediná myšlienka, ktorá vám z konferencie utkvie v pamäti, môže byť semienkom pre váš rozvoj. Môže vám vnuknúť úžasné nápady a naštartovať váš život tým správnym smerom, o ktorom snívate, či možno ste ani nesnívali.

Na stretnutie s vami všetkými sa teším ja, aj moje rečníčky.

S láskou Ali

Mgr. Alena Kručayová – autorka a koordinátorka projektu

Mgr. Alena Kručayová - autorka a koordinátorka projektu