Miroslava Vilinová

arteterapeutka, mandalistka, koučka pre alternatívny rozvoj osobnosti
Miroslava Vilinová
Mirka sa venuje tvorbe energetických obrazov i mandál a vo svete umenia ju nájdete ako MILLO / mandalistka, arteterapeutka, koučka pre alternatívny rozvoj osobnosti. V bežnom živote je matka dvoch detí, manželka, priateľka a hlavne Žena. Svetu mandál sa venuje už osem rokov. Okrem tvorby mandaliek sa venuje i Millo arte- terapii, kde si individuálne a jednotlivo každý môže rozriešiť svoje otázky , ktoré vnútorne potrebuje objaviť. V roku 2010 sa zoznámila so zaujímavou  osobou, ktorá ju pozvala na veľmi netradičné sedenie. Tam po prvýkrát v živote videla stenu plnú nádherných farebných kruhov v  rôznorodých motívoch a dozvedela sa, že sú to mandaly i to, aký je ich účel. Spočiatku neverila ich liečivým účinkom, no po čase mandalám začala venovať viac pozornosti. Mirka o mandalách hovorí: „Osobne pre mňa sú mandaly  nádherným výrazovým a psychohygienickým prvkom , ktorý dokáže danej osobe pomáhať  nielen ako prostriedok arteterapie (liečba výtvarným umením), ale má pridanú hodnotu žiariča energie (duchovný rozmer). Súčasťou mandál je objaviť silu v človeku ísť vpred a hľadať riešenie, ktoré mu pomôže prekonať osobné bariéry a vnútorné bloky v živote.“

O prednáške ARTETERAPIA CEZ MANDALU:

Dozviete sa, čo je to mandala, ako sa používa a čo nám má priniesť do života. Prečo je vhodné pracovať na sebe aj cez energie mandaly, aký obraz odráža a čo posilňuje. Podľa literatúry je to kruhový obraz do centra ktorého sa vkladajú rôzne symboly, bytosti, schémy a vzorce. Od toho sa potom odvíja energia samotnej podstaty. Podľa toho, ako a pre koho sa tvorí, môže mať iný význam. Mirka vysvetlí, akú úlohu v mandale zohrávajú zvieratá, rastliny, farby , s čím sú prepojené na našom fyzickom tele .
Dostanete odpovede na otázky:

  • Je možné pracovať s vlastnou schémou mandaly a dostať odpovede na naše podvedomé otázky?
  • Čím sa dá rozoznať naše momentálne duchovné rozpoloženie a aký súvis má s nim pojem arteterapia?
  • K čomu nám bude poznanie toho čo,  a ako sme si vykreslili cez arteterapiu do mandalky?
  • Ako dokážeme rozpoznať naše vlastné schované emócie ?
  • Ako sa dá pracovať na svojich energetických centrách , ako sa začať zaujímať o svoj vnútorný svet? 

To všetko a ešte viac si budete môcť vypočuť a najmä prakticky vyskúšať na tejto zaujímavej prednáške od mandalistky Millo.

Mandaly

 

Miroslava Vilinová a mandaly

Kde a kedy sa môžete so mnou stretnúť?
Fotogaléria: