Kristína Jakubovská

výskumníčka a vysokoškolská pedagogička, lektorka ženských kurzov
 Kristína Jakubovská
Niekoľko rokov sa venuje téme ženstva a rozvoja ženskej esencie. Študuje archetypálne obrazy ženstva v našej a iných kultúrach, recepty a technológie, prostredníctvom ktorých ženy týchto spoločností pestovali svoju krásu, dlhovekosť, jemnosť, talent, eleganciu – svoju ženskosť.

O svojej prednáške hovorí:

"Rozvíjanie ženskej esencie je o slobode vlastného prejavu, ktorý vybočuje z rámca očakávaní a genderových stereotypov. Je to o odvahe byť jemnou, zraniteľnou, milujúcou, prijímajúcou, nedominantnou a spolupracujúcou v dobe, ktorá preferuje individualizmus a dravosť. Byť ženou a svoje ženstvo si plne uvedomovať je jedným z najcennejších darov, ktoré dokážeme v živote získať. Zmení náš pohľad na našu existenciu, možnosti realizovať sa, ozdraví naše vzťahy a umožní nám byť autentickou a silnou jemným - ženským - spôsobom. Na prednáške priblížim kľúčové ženské kvality, ktoré som počas vlastného výskumu a praxe identifikovala a predstavím spôsoby, ako dané vlastnosti rozvíjať. Jedným z prostriedkov rozvoja ženstva, ktorý pracuje so ženstvom v jej najesenciálnejšej podobe je sexualita. Rozvíjanie sa ženy v tejto oblasti vedie postupne k prirodzenému rozvoju jednotlivých ženských kvalít. Prijať túto tézu však znamená otvoriť sa inému a s dôverou sa nechať previesť jej tajmi. Možno práve táto skúsenosť bude znamenať kľúčový impulz pre transformáciu a skvalitnenie Vášho života..."

Stiahnite si video mojej prednášky