Jedna múdra žena mi raz povedala: „Muž je čin a žena je emócia“. Táto myšlienka v sebe zahŕňa dôležitú informáciu o mužsko-ženskej polarite a vzájomne sa dopĺňajúcich vlastnostiach a energiách.

Mužský (aktívny princíp) je reprezentovaný činnosťou, pohybom, dynamikou a svetlom. Ženský (pasívny princíp) je reprezentovaný teplom, tmou a schopnosťou prijímať. Tieto princípy a im zodpovedajúce vlastnosti sa prejavujú v mnohých aspektoch našich životov. Oba sú rovnocenné, dôležité a hľadajú vzájomné spojenie mimo nás samých a tiež v nás.

Keď sa bližšie pozrieme na symbol jin a jang, uvidíme, že v ženskom princípe jin je prítomný mužský princíp jang a naopak. To znamená, že nikto nemá svoju mužskú a ženskú esenciu v absolútnej forme. V každom z nás sú prítomné obe, ktoré dopĺňajú a zabezpečujú našu celostnosť. Žena, ktorá je nežná, jemná a pestuje svoje ženské kvality potrebuje tiež rozvíjať svoju systematickosť, orientáciu na cieľ a odhodlanosť ísť si za svojím cieľom a snami. Naopak muž, ktorý je silný, odvážny a aktívny
potrebuje rozvíjať schopnosť uvoľniť sa v prítomnosti a prijímať či s nehou hladiť telo a dušu svojej partnerky.

Podľa môjho názoru je jednou z najinšpiratívnejších vlastností maskulinity orientácia na čin. Znamená konať, meniť, zlepšovať a v tomto vytrvať. Mnohé z nás snívame o zmene v našich životoch. Vieme, čo máme spraviť a ako. Predstavujeme si, čo nám táto zmena dá. Často o nej rozprávame svojim blízkym a okoliu. Ale v našich životoch sa nič nemení, pretože sme neurobili čin, ktorý by umožnil danej zmene nastať. Je potrebné spraviť čin a opakovať ho znovu a znovu, vytvoriť si pevný návyk a neoblomný zámer.

Nevyhnutnosť činu a odhodlanosti je veľmi dôležitou súčasťou praktizovania intímnej gymnastiky INTIMFIT. Počas cvičenia totiž dochádza k „prestavbe“ intímnej zóny. Panvové dno a vaginálny kanál sa spevnia, sformuje sa silné a pružné svalstvo a žena získa schopnosť s ním vedome pracovať. Ženy, ktoré sa venujú intímnej gymnastike sa omladzujú, stávajú krajšími, atraktívnejšími, sebavedomejšími a kreatívnejšími. Cítia svoju ženskú silu a výnimočnosť. Stávajú sa jemnejšími, ženskejšími a súčasne bezprostrednejšími a slobodnejšími. Pretože sú v kontakte so svojím ženstvom fyzicky, energeticky a duchovne. Stávajú sa „divokými“ (čiže intuitívnymi a slobodnými) ženami, o ktorých hovorí Clarissa Pincola Estés. Toto všetko je úplne reálne. Túto transformáciu som pocítila na sebe a sledujem ju pri práci so
ženami. Aby sa však udiala, sú dôležité konkrétne činy a vytrvalosť. Lekcie intímnej gymnastiky INTIMFIT učia ženy krok za krokom, ako rozvíjať svoje intímne zdravie a sexualitu. To, ako toto jedinečné know-how žena využije je jej rozhodnutie a zodpovednosť. Konajte a choďte si za svojimi snami, meňte seba samé a robte sa lepšími verziami seba samých. Je to dar, ktorý dávate sebe, svojím partnerom, rodinám a blízkym.