Keď sa stretávam so ženami vrámci aromakonzultácie, opakujú sa mi skoro u každej niektoré spoločné témy. Dokonca aj u tých najmenších.  

Žena je Bytosť jemná, cítiaca, intuitívna.

Aj keď to má nejedna zahnaté do úzadia a svoju úlohu ženy si neuvedomuje, resp.nevie prijímať. No jej podvedomie, jej limbický systém pomocou vnímania  esencií na to reaguje. Bolestné zápisy v duši sa odrážajú na jej zdravotných problémoch. Akých ? No samozejme zväčša tých gynekologických resp. spojených s počatím potomstva, ak po ňom samozrejme túži. Pretože poslaním ženy nie je mať deti, ale jej úlohou je „sprostredkovávať Svetlo na Zemi“. U každej je to teda iné, podľa toho, čo dominuje v zmysle neharmónie medzi mužským a ženským princípom, podľa toho, čo esencie napovedia, čo poodkryjú ako jej osobný blok.
Ako sa hovorí, o esenciách sa nedá písať, esencie treba cítiť. Preto vám neviem sprostredkovať ako voňajú, ale napíšem vám o tých, ktoré si ženy vrámci ženskej témy najčastejšie vyberajú a ktoré im pomáhajú na ceste sebaspoznania a vylčenia fyzickéhých problémov.  Možno sa aspoň v symbolickej nápovede jej emočného pôsobenia nájdete aj vy. Aj keď o každej esencii sa dá urobiť jedna samostatná „prednáška”.

Toto sú tie, ktoré sa v téme „ženské problémy” vyskytujú najčastejšie:
CLARY SAGE / Šalvia – Esencia jasnosti a vízie
GERÁNIUM / Muškát – Esencia Dôvery a Lásky
VETIVER – Esencia vzťahu k sebe
YLANG YLANG – Esencia vnútorného dieťaťa
JASMIN – Esencia sexuálnej Čistoty a rovnováhy
RUŽA -Esencia Božskej Lásky
MYRHA – Esencia Matky Zeme, princíp Ženy
FRANKINESENCE / Kadidlo – Esencia Pravdy, Princíp Muž
GRAPEFRUIT – Esencia úcty k telu
MELALEUCA – Esencia energetických hraníc
BAZALKA – Esencia Obnovy
THYMIÁN – Esencia uvoľnenia a odpustenia
MAJORÁN – Olej sebavedomia
BERGAMOT  – Esencia sebaprijatia
OREGANO – Esencia prechodu a zmeny
WHISPER – Zmes ženskosti
CLARY CALM – Zmes otvorenosti a zraniteľnosti
BALANCE – Zmes uzemnenia a rovnováhy

Tak ako? Ktorá vôňa by vám zarezonovala ? Môžeme niekedy spolu vyskúšať.

Autor: Jana Palkovičová, Publikované 16.4.2018