Žijeme vo svete duality. Po dni vždy prichádza noc, aby ráno zas mohlo vykuknúť slnko. Svetlo sa strieda s tmou, a tak je to i v nás samotných. Vesmírny zákon dňa a noci prijímame, tmu berieme ako niečo prirodzené a potrebné, prečo ale odmietame tmu v nás?

Nevidím zlo, nepočujem zlo

Už ako deti sme vedení k tomu, aby sme nastavovali okoliu len peknú tvár a potláčali všetko, čo sa ukázať nehodí. Pokiaľ sa prejaví naša temná stránka, nasleduje pokarhanie, odsúdenie, trest. Naučíme sa ju preto šikovne skrývať. Nechceme ju ani my sami vidieť a akonáhle vypláva napovrch, cítime hanbu a vinu.

Ako parný hrniec

Ak sa domnievame, že našu tmu umlčíme, či z nás zmizne úplne, mýlime sa.  Potlačením sa v nás len hromadí a jedného dňa si nájde cestu von. Prejavy sú rôzne. Od výbuchov zlosti na naše okolie po agresiu mierenú na nás samotných vo forme vnútorných výčitiek, zhadzovania sa, nelásky k sebe. Máme strach, že prídeme o priazeň druhých, obávame sa, čo si budú o nás myslieť, preto je druhá forma prejavu častejšia.

Koncept bezpodmienečnej lásky

Hovorí sa, že láska by mala byť bezpodmienečná, to znamená, že by sme mali byť milovaní s našimi dobrými i zlými vlastnosťami. Väčšina ľudí je však nastavená na lásku s podmienkou. Dostávali ju od svojich rodičov a tí zas od svojich rodičov. Dedíme vzorce myslenia a chovania a tie sa prejavujú ďalej vo výchove detí. Je správne rozoznať dobro od zla a učiť to i naše deti. Učiť ich usmerňovať ich negatívne vlastnosti a ukázať im, ako ich pretransformovať na niečo pozitíve. Dôležité je, aby deti necítili, že chybou alebo prejavom ich negatívnej stránky prichádzajú o lásku svojich rodičov. Len tak sa naučia kým plne sú a vypestujú si zdravé sebavedomie – sú si vedomé samé seba.

Prijať seba samého

Pokiaľ v sebe odhalíte stránku, ktorá sa vám nepáči, pristupujte k nej so súcitom, neodsudzujte sa. Opýtajte sa samých seba, prečo je vo vás a čo vám má ukázať. Napríklad, ak závidíte a žiarlite na druhých, môžete zistiť, že nepoznáte vlastnú hodnotu, samým sebe nedoprajete, a tak žijete v nedostatku. Uvedomenie je však prvý krok k vnútornému uzdraveniu. K prijatiu seba samého a k sebaláske.

Autor: Alena Kručayová, Publikované: 3.04.2018