Naše intímne zdravie je ovplyvnené kultúrou, do ktorej sme sa narodili. Existujú kultúry, ktoré sa k intimite stavajú prirodzeným spôsobom, uvedomujú si význam intímneho zdravia a rozvíjajú technológie upevňujúce intímne zdravie.Na druhej strane existujú kultúry, ktoré tieto technológie nerozvíjajú, pretože na ľudskú intimitu nazerajú s obavami, v dôsledku čoho ju tabuizujú.

V priebehu histórie sa v mnohých tradičných kultúrach sveta sformovali jedinečné súbory kultúrnych praktík, ktoré sa zameriavali na rozvíjanie a posilňovanie intímneho zdravia a sebarozvoj prostredníctvom sexuality. Medzi tieto tradície môžeme zaradiť tantrickú či taoistickú filozofiu a prax, praktiky z japonského, indiánskeho prostredia a i. Medzi technológie rozvíjajúce ženské intímne zdravie patrí orientálny tanec, ktorý sa v západnej kultúre označuje ako brušný tanec. Nielen že rozvíja telesné krivky ženy, vedie k lepšiemu držaniu tela, ladnosti a ohybnosti, ale má tiež významné zdravotné účinky. V minulosti sa využíval ako rituálny tanec, bol tancom znázorňujúcim a rozvíjajúcim ženskú plodnosť či dokonca uľahčujúcim pôrod. Dôležitou súčasťou tanca je práca s intímnym svalstvom, t.j. svalstvom panvového dna, brušným svalstvom a bránicou. Z tohto dôvodu predstavuje významnú technológiu pre intímne zdravie ženy.

Jednotlivé partie sa žena učí ovládať izolovane a tiež kombinovane v podobe tanečných elementov. Krúživé pohyby celou panvou či vysúvanie a krúženie hrudným košom majú významné zdravotné
účinky, nakoľko krížová oblasť a oblasť hrudníka predstavujú sekundárne intímne zóny a významné energetické body. Orientálny tanec umožňuje ženám spoznávať a rozvíjať svoju ženskú esenciu. Pre efektívne využívanie tejto technológie za účelom rozvoja intímneho zdravia je však dôležité venovať pozornosť správnej práci s intímnym svalstvom.

Elementy orientálneho tanca sú jednou z technológií, ktoré využíva intímna gymnastika podľa metodiky INTIMFIT. Okrem tejto tradície využíva tiež technológie zo slovanského, čínskeho, indického, japonského a i. prostredí za účelom rozvoja intímneho zdravia komplexných spôsobom. Okrem cvikov a techník pre silový, senzuálny a energetický tréning zahŕňa recepty intímnej hygieny a zdravia.

Autor: Kristína Jakubovská, Publikované: 27.03.2018